Arendal Byorkester
- Sammen skaper vi magiske øyeblikk! -
 • Nyheter    • Om oss    • Hva skjer?    • Bilder    • Behov for musikk?    • Sponsorer    • For medlemmer      • Hjem  

 

 

   Om oss
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Politiattest

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen var gjeldende fra 1. oktober 2009.

I ABO blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits-eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:

Leder: Tor Asbjørn Grændsen, tagran02@hotmail.com eller på tlf: 91637996, eller 

Leder har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

1: Søknaden om politiattest fylles ut av korpset og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Korpsets representant sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til korpset.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Leder: Tor Asbjørn Grændsen

ABO skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen

Styret i Arendal Byorkester

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.musikkorps.no/politiattest

   


Get Adobe Reader

 Søknadsskjema for politiattest Read file


 

 

 

- Sammen skaper vi magiske øyeblikk -