Arendal Byorkester
- Sammen skaper vi magiske øyeblikk! -
 • Nyheter    • Om oss    • Hva skjer?    • Bilder    • Behov for musikk?    • Sponsorer    • For medlemmer      • Hjem  

 

 

   Om oss
    - Våre dirigenter
    - Artige avisskriverier
    - Historiske bilder
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Historie

Arendal Byorkester er jevngammelt med partiet Venstre og parlamentarismen i Norge. Alle så dagens lys i 1884. Byorkesteret ble stiftet 6. april dette året under navnet ”Turnernes Musikkforening” med herr Rusten som den første formann og herr Vang som første dirigent. Det var på den tiden en utrolig stor og allsidig aktivitet i Arendal Turnforening – en av Norges aller eldste idrettsforeninger. De hadde orkester så vel som sangkor i tillegg til de idrettslige aktivitetene.

Fra stiftelsen har det vært flere nedturer og mange navneskifter, men aller mest oppturer og positive hendelser.

Allerede i 1909 skiftet korpset navn til ”Klang” – eller ”Bymusikken” som det også ble kalt. Men så ble orkesteret oppløst i 1914 – uvisst av hvilken grunn. Det gikk imidlertid bare fire år før virksomheten ble tatt opp igjen, og året etter – i 1919 – ble navnet endret til ”Arendal Janitcharorkester”. Det var i første rekke organist Olsens kolossale interesse for orkestermusikken og hans store energi som gjorde at de kom i gang igjen i 1918.

I desember 1929 fikk orkesteret det navnet vi kjenner det under i dag – Arendal Byorkester. Bortsett fra i perioden 1967-1991 har det vært navnet siden. 8. desember 1967 ble Arendal Byorkester og Hisøy speiderkorps slått sammen til Musikkorpset Presto, men som en ”Fugl Fønix” reiste Arendal Byorkester seg opp av asken i 1991. Mange navn og et par havarier til tross. Linjene fra Turnernes musikkforening i 1884 frem til dagens Arendal Byorkester er så tydelige og sterke at man med sikkerhet kan si at man snakker om samme korps.

I 1949 fikk Arendal Byorkester kjøpt et lokale av losjen Alles Vel i Strømsbuveien i Arendal. Kjøpesummen var takstpris 20.000 kroner. Dette bygde korpsets medlemmer om til ”Musikkens hus”, og det ble innviet 22. januar 1951. Det kom til å bety et stort løft for musikklivet i Arendal. Musikkens hus ble deres ”hjem” og øvingslokale i rundt 50 år, og flittig utleid og nyttet av andre orkestre. Med årene ble imidlertid driftskostnadene en så stor byrde for Byorkesteret at Musikkens hus holdt på å knekke ryggen på dem.

Sommeren 1994 var situasjonen så prekær at dirigent Siri Jørgensen valgte å legge sesongavslutningen til Torvet i Arendal der hatter ble sendt rundt for at tilhørerne kunne legge penger i dem mens orkesteret vartet opp med marsj, samba og bossa nova. Først da huset ble solgt i 1996 ble de befridd fra driftsansvaret for Musikkens hus.

 

   
 

 

 

- Sammen skaper vi magiske øyeblikk -